FacebookTwitter

Vende të lira pune

Pozicioni: Designer.
Orari i punës: Me orar të plotë (09:30-16:30).

Detyrat:
Krijon & dizenjon në format dixhital dhe rezolucion të lartë në formate të ndryshme.
Punon me copywriter-at duke dhënë zgjidhje kreative.
Detyra të tjera mund të shtohen sipas nevojave të kompanisë.
Njofton minimumi 1 (një) muaj përpara në rast shkëputje nga puna.

Aftësite/wpKriteret:
2-3 vjet eksperiencë në pozicione të ngjashme.
Të përdorë në mënyrë profesionale programet si: Adobe Illustrator/wpPhotoshop/wpFlash etj.
Të jetë i/wpe vëmendshëm/wpe ndaj detajeve.
Të njohë brand-et.
Të ketë aftësi të mira komunikimi.
Të jetë i/wpe organizuar dhe të respektojë afatet.
Studimet universitare, cmimet dhe kualifikimet e ndryshme përbëjnë avantazh.

Periudha e aplikimit: 29 Maj – 11 Qershor 2012.

Të interesuarit të dërgojnë CV në adresën e e-mailit të shoqëruar me portofolin e punimeve: info@adv.al, duke vendosur si subjekt: Aplikim për Designer.
Shënim: Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.